Uudised ja teated

Perekonnaseisuametniku eksami teade

Tartu Maavalitsus korraldab perekonnaseisuametniku õigust taotlevatele Tartu maakonna kohalike omavalitsuste ametnikele koolituse ja eksami.
 
Koolitus toimub 15. augustil 2017 algusega kell 10.00 Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonnas, Tiigi 12.

Eksam toimub 17. augustil 2017 kell 10.00 Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakonnas, Tiigi 12. 
 
Eksam koosneb perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmise testist, ülesannete lahendamisest ning toimingute tegemisest rahvastikuregistri tarkvaraga. 
 
Eksamil osalemiseks peab asutus, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik asub pärast eksami sooritamist perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma, esitama eksamikomisjonile kirjaliku avalduse, mis sisaldab järgmisi andmeid: 
  • eksamil osaleja ees- ja perekonnanimi;
  • isikukood;
  • e-posti aadress ja telefoninumber;
  • eksamil osalemise kuupäev ja eksami toimumise koht;
  • kinnitus selle kohta, et eksamil osaleja asub selles kohalikus omavalitsuses täitma perekonnaseisuametniku ülesandeid;
  • toimingud, mille osas eksamit soovitakse teha.
 
Kohaliku omavalitsuse ametniku tehtavad toimingud on sünni ja surma registreerimine.
 
Kohalik omavalitsus võib esitada ühe avalduse mitme selles asutuses perekonnaseisuametniku ülesandeid täitva ametniku kohta.
 
Avaldus tuleb esitada kas paberkandjal aadressil Tartu Maavalitsuse perekonnaseisuosakond, Tiigi 12,  50410 Tartu või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil pere@tartu.maavalitsus.ee  märksõnaga "Perekonnaseisuametnike eksamikomisjon".
 
Eksamil osalemise avalduse esitamise tähtaeg on 7. august 2017.
 
Täiendav info: Tiiu Eintalu, tiiu.eintalu@tartu.maavalitsus.ee