Uudised ja teated

Maavanema ülesandeid täidab Ene Pill

Seoses sellega, et Reno Laidre lahkus Tartu maavanema ametis Tartu abilinnapeaks, täidab tartu maavanema ülesandeid kuni maavalitsuse tegevuse lõpetamiseni (31.12.2017) Tartu maavalitsuse kantselei õigus- ja haldustalituse juhataja Ene Pill, telefon 730 5202, e-post ene.pill@tartu.maavalitsus.ee. Tema juhib asjaamise üleandmist asutustele, kes maavalitsuse ülesanded järgmisest aastast üle võtavad.