Väärtegude menetlemine ühistranspordis

2.11.17
 
Tartu Maavalitsusel on õigus 
  • ühistranspordi järelevalve käigus puuduste avastamisel teha rikkujatele märgukirju ja ettekirjutusi ning alustada rikkujate suhtes väärteomenetlust;
  • järelevalve tulemusena saadud andmeid kasutada maakonna ühistranspordi arengu suunamiseks ja koordineerimiseks. 
 
Kui Teile on ühistranspordis (bussis, rongis, laevas) esitatud väärteomenetluse kutse, siis tulge kutses näidatud päeval ja kellaajal Tartu Maavalitsusse, IV korrusele, ruumi 404. 
 
Kui Teid on kutsutud tunnistajana, on Teie ütlused olulised tõendid väärteoasjas ja need protokollitakse.
 
Kui Teid on kutsutud menetlusaluse isikuna, selgitatakse Teile menetlusaluse isiku õigusi ja kohustusi ning menetluse edasist käiku. Üks olulisemaid õigusi on õigus olla ära kuulatud. Väärteo puhul toimub kohtuväline menetlemine vastavalt väärteomenetluse seadustikule. Kedagi ei käsitata süüdlasena enne, kui karistamise kohta tehtud otsus on jõustunud.
 
Olenevalt väärteo asjaoludest rakendatakse ühte järgnevatest menetlusliikidest:
  • kiirmenetlus; 
  • üldmenetlus. 
 
Iga menetlusliigi erisust selgitatakse Teile menetluse käigus. Soovi korral saate menetlusliikidest lähemalt lugeda Väärteomenetluse seadustikus alates §-st 55.
 
 

Seaduslik alus

 
 

 

Ametnike kontaktid Tartu Maavalitsuses

 

ühistranspordi talituse juhataja

 

 

 730 5234 

ühistranspordi ja ühistranspordi analüüsi spetsialist

Maikl Aunapuu

maikl.aunapuu
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5234 

 

ühistranspordi spetsialist

Tiit Keppart

 

tiit.keppart
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5252