Maavanema järelevalve vara tagastamise üle

1. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

 

Alus:

Maavanem valvab õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise järele. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalve alustamiseks.

 

2. Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle

 

Alus: Maareformi seadus § 15 lg 3

 

Maavanem teeb järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.

 

3. Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle

 

Alus: Maakorraldusseadus § 3 lg 2

 

4. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle

 

Alus: VV 13.07.1993 määrus nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" p 361

 

Maavanem teeb järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle vastavalt taotlusele ja lisaks neil juhtudel, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalve tegemiseks.

 

 

Lisainfo

 

 

Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosaokond

juhataja

Margus Hendrikson

margus.hendrikson
@tartu.maavalitsus.ee

730 5254 

juhataja asetäitja (maaküsimused)

Aivar Napritson

aivar.napritson
@tartu.maavalitsus.ee
730 5278

Tartu maavalitsuse kantselei

maasekretär

Tõnu Vesi

tonu.vesi@
tartu.maavalitsus.ee

730 5227

õigus- ja haldustalituse juhataja

Ene Pil

ene.pill@
tartu.maavalitsus.ee
730 5202

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.