Veeliikluse piirangud Tartumaa veekogudel

18.05.15

Alalised piirangud

 
Tartu maavanema 18.08.1997 korraldusega nr 1572 on keelatud mootorveesõidukitega liiklemine Keeri järvel Puhja vallas.
 
Tartu maavanema 16.06.1997 korraldusega nr 1260 on keelatud mootorveesõidukitega liiklemine Soitsjärvel, Vasula järvel, Sootaga paisjärvel, Vedu paisjärvel ning Kõrveküla paisjärvel.
 
Tartu maavanema 09.04.1997 korraldusega nr 767 on keelatud mootorveesõidukitega liiklemine Ilmatsalu, Rahinge ja Loku veehoidlal.
 
Tartu maavanema 04.06.2003 korraldusega nr 665 on keelatud jettide ja surfjettidega liiklemine Saadjärve Tartu maakonna territooriumile jääval osal. Keeld ei laiene järelevalve- ja päästetöödele ning riigi tellitud uuringutele.
 
Tartu maavanema 09.09.2013 koraldusega nr 1-1/520 „Veesõidukite liikumiskiiruse piiramine" onEmajõe kaldakindlustuse, jõe kaldal asuvate rajatiste ning jõe kindlustamata kallaste kahjustuste ennetamiseks, kõigile huvilistele vee ja veekogu kasutamiseks sobilike tingimuste loomiseks ning ohutuse tagamiseks laevajuhid kohustatud sõitma Emajõel Tartu linna piires tasakäigul ja kiirusel, mis ei tekita lainetust. Piirang kehtib Emajõel ristsihist alates punktist B: 58° 23´ 44,67´´ L: 26° 42´ 2´´ kuni ristsihini punktist B: 58° 21´ 19,52´´ L: 26° 44´ 52,45´´.
 

Ajutised piirangud

 

Ajutiste piirangutega kohta avaldatakse teave väljaandes Ametlikud Teadaanded
 

 
 

Lisainfo

 
Tartu maasekretär Tõnu Vesi, tel 730 5227, e-post tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee.