Maavanema tänuavaldused

11.02.14

 

Tartu maavanema 14.01.1998 korraldusega nr 4638 on kehtestatud  maavanema austusavaldused: tänuavaldus ja tänukiri. Tänukirja või tänuavalduse andmise ettepaneku võivad maavanemale esitada maasekretär, maavalitsuse osakonnajuhatajad ja riigiasutuste juhid. Ettepanekus märgitakse, kellele (nimi, asutus või organisatsioon, amet või tegevusala),  mille eest ja millal soovitakse tänukirja anda, tekst ja andmed üleandmise korraldamise kohta. Ettepanek esitatakse maavanemale vähemalt kolm tööpäeva enne tänukirja üleandmise päeva.

 

Tartu maavanema 25.01.2005 korraldusega nr 89 on Tartu maakonnale osutatud väljapaistvate teenete tunnustamiseks asutatud  Tartu maakonna teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks. Teenetemärk antakse isikutele, kes on oma töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud Tartumaa arengule ja seda antakse üldjuhul välja üks kord aastas – Eesti Vabariigi iseseisvuspäevaks. Ettepanekuid teenetemärgi andmiseks on õigus teha kõigil Tartu maakonnas asuvatel kohaliku omavalitsuse üksustel, riigi- ja omavalitsusasutustel, avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.

 

Lisainfo

 

Tartu Maavalitsuse kantselei õigus- ja haldustalituse juhataja Ene Pill, tel 730 5202, e-post ene.pill@tartu.maavalitsus.ee

Tartumaa Kuldne Tammeoks

3.03.16

 

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.
 
Teenetemärgi annab maavanem üle Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul.

 

Kandidaadi esitamise vorm

 


 

Tartumaa Kuldse Tammeoksa laureaadid

 

2005

 

Helju Mikkel

Aavo Mölder

Aivar Mäe

2006

 

Hilja Neumann

Alo Ritsing

Kalju Roosve

2007

 

Aivar Soop

Pertti Juhani Pyhtilä

Tatjana Sosnovskaja


2008

 

Ilmar Särg

Fjodor Plešankov

Helgi Klein

2009

 

Endla Peets

Ivar Tedrema

Heiki Unt

2010

 

Indrek Koemets

Robert Närska

Aime Vilu

2011

 

Helve Raik

Leelo Suidt

Toomas Kruustük

 

2012

 

Ana Kontor

Avo Samarüütel
Tiit Veeber

 

2013

 

Krista Aru

Jüri Kalmus

Enn Liba

 

2014

 

Külli Must

Ursel Oja

Jaan Sõrra

 

2015

 

Indrek Kelk
Liidia Konsa
Andrei Sõritsa

 

2016

 

Hando Ivask

Joel Luhamets

Elle Ott

 

 

Toimetaja: EDA TAGAMETS