Hariduse järelevalve

 

Alates 1. juulist 2007 teevad maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna spetsialistid koolides ja lasteaedades temaatilist plaanilist järelevalvet. Järelevalve teemad kinnitab Haridus- ja Teadusministeerium ning järelevalve tööplaani ja ajakava maavanem oma korraldusega.

 

 

Õiguslikud alused

 

 

Järelevalve tulemuste kohta koostatakse õiend, mille kinnitab maavanem oma korraldusega. Korraldused ja õiendid on leitavad maavalitsuse dokumendiregistrist. 

 

Lisainfo

 

Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond

juhataja

Annely Võsaste

annely.vosaste
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5273 

hariduse järelevalve peaspetsialist

Luule Kapp

luule.kapp
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5268 

hariduse järelevalve peaspetsialist

Imbi Sildnik

imbi.sildnik
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5266 

hariduskorralduse 

peaspetsialist

Kairi Vasemägi

kairi.vasemagi
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5269 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.