Tartu maavalitsuse juures tegutsevad komisjonid

2.05.17

Nimetus

Tegevuse alus

Esimees

Tartumaa laulu- ja tantsupeo komisjon

Maavanema 17.05.2016

korraldus nr 1-1/308

Muudetud

13.03.2017 nr 1-1/307

Maavanem Reno Laidre

Tartu maakonna loomatauditõrje komisjon

Maavanema 27.05.2015

korraldus nr 1-1/316

Tartumaa Veterinaarkeskuse

juhataja

Anneli Kask

Tartu maakonna ühistranspordi komisjon

Maavanema 09.10.2000

korraldus nr 2794

 

Muudetud

29.08.2008 nr 664,

11.12.2009 nr 1088

maasekretär

Tõnu Vesi

Tartumaa turvalisuse nõukogu

Maavanema 19.02.2016

korraldus nr 1-1/107

 

Muudetud 01.07.2016 nr 1-1/441

maavanem

Reno Laidre

Riigivara valitsemist korraldav komisjon

Maavanema 30.04.2010 

korraldus nr 263

 

Muudetud

14.05.2015  nr 1-1/295

kantselei finantsnõunik

Maila Põlluäär

Tartu Maavalitsuse sularaha inventeerimise komisjon

Maavanema 09.01.2017

korraldus nr 1-1/20

kantselei õigus- ja haldustalituse peaspetsialist

Kaja Hakkaja

Tartumaa liikluskomisjon

Maavanema 21.03.2013

korraldus nr 1-1/140

 

Muudetud

09.04.2015 nr 1-1/209

11.03.2016 nr 1-1/154

24.01.2017 nr 1-1/91

arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Margus Hendrikson

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi  maakondlik komisjon

Maavanema 17.02.2017

korraldus nr 1-1/212

arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Margus Hendrikson

Kohaliku omaalgatuse programmi Tartumaa komisjon

Maavanema 07.04.2015

korraldus nr 1-1/204

Maavanema 17.04.2017 korraldus nr 1-1/435

arengu- ja planeeringuosakonna

juhataja Margus Hendrikson

Teadmussiirde ja teavituse toetuse taotluse hindamise maakondlik komisjon

Maavanema 22.01.2016

korraldus nr 1-1/50

 

Muudetud

24.01.2017  nr 1-1/92

arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Margus Hendrikson

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tartu maakonna komisjon

Maakonnavalitsuse

11.09.1991 määrus nr 240

 

Muudetud

Maakonnavalitsuse

10.03.1993 määrusega  nr 28,

maavanema korraldusega   20.01.2011  nr 40

arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Arvo Tuisk

Tartu maakonna alaealiste komisjon

Maavanema 21.09.2007

korraldus nr 846

Muudetud

28.02.2008  nr 193, 13.10.2008   nr 745, 26.03.2009   nr 230,

21.09.2010 nr 617

09.01.2012 nr 23

05.12.2013  nr 1-1/763 08.05.2014 nr 1-1/318

11.09.2014 nr 1-1/602

18.12.2014 nr 1-1/844

18.02.2015 nr 1-1/111

29.05.2015 nr 1-1/322,

08.02.2016 nr 1-1/73,

25.02.2016 nr  1-1/113,

10.03.2016 nr  1-1/153,

04.11.2016 nr 1-1/726

17.11.2016 nr 1-1/822

19.01.2017 nr 1-1/57

10.02.2017 nr 1-1/183

Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku Politseitöö talituse ennetus-teenistuse politseileitnant Marina Paddar

Tartu maakonna tervisenõukogu

Maavanema 18.03.2005

korraldus nr 317

 

Muudetud

29.04.2010 nr 260

haridus- ja sotsiaalosakonna

juhataja  asetäitja

Aime Koger

Laste hoolekandeasutustes riiklikult

rahastatava hooldamise teenuse

järelevalvekomisjon

Maavanema

31.08.2006 korraldus nr 1011

 

Muudetud

09.04.2009  nr 282,

02.11.2010 nr 701

08.11.2013 nr 1-1/683

27.10.2015 nr 1-1/703

haridus- ja sotsiaalosakonna

peaspetsialist

Tiina Kivirüüt

Aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralikuma organisatsioon, aasta koolitussõbralikuma kohaliku omavalitsuse konkursi komisjon

Maavanema 11.09.2007

korraldus nr 819

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

Annely Võsaste

Tartumaa kehalise kasvatuse ja spordinõukogu

Maavanema 12.02.2008 korraldus  nr 126

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Annely Võsaste

Üleriigilise üldharidusasutuste tunnustussüsteemi Eestimaa õpib ja tänab regionaalse tasandi Tartu maakonna komisjon

Maavanema 05.05.2016

korraldus nr 1-1/277

haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja 

Annely Võsaste

Vaimulike ja perekonnaseisuametnike eksami komisjon

Siseministri 13.08.2014 käskkiri nr 1-3/90

perekonnaseisuosakonna

juhataja Siiri Sinijärv

Riigieksamikomisjonid 2016/2017. õppeaastaks

Maavanema 15.03.2017

korraldus nr 1-1/318

 

 

Toimetaja: EDA TAGAMETS