Kohaliku omaalgatuse programm

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Tetuste andmise korra ja tingimused ning taotlusvormid leiate SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil www.kysk.ee

 

Lisainfo: Heili Uuk, Tartu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 730 5237, e-post heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee.

 Heili Uuk, Tartu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 730 5237, e-post heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee. 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.