Tartumaa maakonnaplaneering

7.02.14

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on Tartumaa ruumilise arengu üldistatud käsitlemine, arvestades tasakaalustatult üleriigilisi, piirkondlikke ja kohalikke huve. Planeeringu ülesanded sätestab planeerimisseadus.

 

Planeering kehtestati Tartu maavanema 23. aprilli 1999. a korraldusega nr 1537.

 

Dokumendid

 

 01_tartumaa_maakonnaplaneeringu_tekst.pdf

(PDF, 3 MB)

 02_tartumaa_maakonnaplaneeringu_koondkaart.pdf

(PDF, 3 MB)

 03_tartumaa_maakonnaplaneeringu_piirangute_kaart.pdf

(PDF, 4 MB)

 04_tartumaa_maakonnaplaneeringu_spordi_ja_kultuuriobjektide_kaart.pdf

(PDF, 3 MB)

 

 

Lisainfo

 

Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond

juhataja

Margus Hendrikson

margus.hendrikson
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5254 

planeeringute peaspetsialist

Peep Männiksaar

peep.manniksaar
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5233 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.