Maavalitsus

1.03.16

 

Maavalitsus on maavanema juhtimisel töötav riigiasutus.

 

Maavanem esindab maakonnas riigi huve, hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest ning koordineerib maakonna omavalitsuste ja riigiasutuste koostööd.

 

Maavalitsuse peamised ülesanded

 

  • järelevalve koolide ja lasteaedade, sotsiaalteenuste kvaliteedi, perekonnaseisutoimingute, maareformi, ühistranspordi, planeeringute ning kohalike omavalitsuste õigusaktide seaduslikkuse järele
  • perekonnaseisutoimingud
  • lapsendamine
  • lapsehoiu ja asenduskodu tegevusload
  • riiegieksamikomisjonid ja eksamimaterjalide logistika
  • maareform, riigimaa valitsemine, riigi kasuks seatud hüpoteekide arvepidamine
  • kohtus konfiskeeritud vara müük enampakkumisel
  • maakonnaplaneering, teemaplaneeringud, planeeringuvaidluste lahendamine
  • regionaalarengu programmid
  • maakondliku ühistranspordi korraldus

 

Toimetaja: EDA TAGAMETS