Tartumaa arengustrateegia

13.02.14

 

Tartumaa arengustrateegia on maakonna linnade, valdade ja tähtsamate asutuste kokkulepe: kuidas koondada jõupingutusi, et anda arengule kiirendust. Tartumaa elukvaliteet, karjäärivõimalused ja palgad peavad sammu pidamaTallinna regiooniga ning jõudma järele Põhjamaadele. 

 

Tartumaa arengueesmärk on inimeste hea elu –- eneseteostus töös, pereelus, õppimises, loomingus. Seda toetavad meeldiv elukeskkond ja avalikud teenused. Need aga nõuavad raha.

 

Et teenida rohkem, tuleb toimetada targemini. See tähendab arukamat, teadmismahukamat majandust ja elukorraldust.

Õnneks on Tartumaal väärtuslik strateegiline ressurss -– õppe- ja teadusasutused ning haritud inimesed. Nende ideedest, leiutistest ja oskustest sünnivad nutikad tooted ja teenused, mida hea hinna eest eksportida. Nii kasvab rikkus ja tõuseb Tartumaa inimeste heaolu. 

 

Tartumaa arengustrateegia tuum on teenuste ekspordivõime ning teadmismahukama tootmise arendamine.

 

 

Kui oled ametnik, poliitik või vabakonna aktivist, kes plaanib aastatel 2014-2020 mõnda arendusprojekti, siis tasuks mõelda, kuidas sinu plaan sobitub maakonna arengustrateegiaga, et sünniks sünergia. 

 

 

Tartumaa arengustrateegia aastani 2020 täistekst