Ühistranspordi järelevalve

 

Tartu Maavalitsuse ühistranspordi järelevalve ametnikud teevad maakonna bussiliinidel ning Laaksaare-Piirissaare laevaliinil järelevalvet sõitjateveo tegevusloa ja liiniloa nõuete, avaliku teenindamise lepingu ning halduslepingu täitmise üle. Nad kontrollivad, kas bussid liiguvad vastavalt graafikutele ja peatuvad õigetes kohtades, kas kõigil reisijatel on sõidupilet jms.

 

Vajadusel menetlevad ametnikud väärtegusid ja trahvinõudeid.

Tartu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna ühistranspordi järelevalve valdkonna ametnikud

 

majandusarengu peaspetsialist (ühistransport)

Anne Vodi

anne.vodi
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5253 

ühistranspordi spetsialist

Annes Täht

annes.taht
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5212 

ühistranspordi spetsialist

Küllikki Tokman

kyllikki.tokman
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5212 

ühistranspordi spetsialist

Külli Mathiesen

kylli.mathiesen
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5212 

 

ühistranspordi spetsialist

Maikl Aunapuu

maikl.aunapuu
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5212 

 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.