Uudised ja teated

Nädala eelinfo 1. - 7. mai

Esmaspäev, 1. mai   - 17.00 Alatskivi lossis Peipsimaa maitsete aasta tiitli ja rändkahvli üleandmine, osaleb Tartu maavanem Reno Laidre.    Teisipäev, 2. mai   - 2.-12. mai Tõrvandi lasteaias "Rüblik" plaaniline temaatiline järelevalve. Luule Kapp...

Ametkonnad ja kogukonnad soovivad vähendada tuleohtu kodudes

Tartus kogunesid 27. aprillil Lõuna Päästekeskuse ja Tartu Maavalitsuse kutsel seminarile pääste- ja politseiametnikud, omavalitsusjuhid, sotsiaalametnikud, tuleohutusega tegelejad ning kogukondade esindajad -- otsiti lahendusi, kuidas parandada kodude tuleohutust, et vältida tuleõnnetusi ja...

Nädala eelinfo 24. - 30. aprill

Esmaspäev, 24. aprill   - 8.30 Tartumaa Rajaleidja keskus Juhtumite arutelu, osaleb Tartu Maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist Tiina Kivirüüt, 730 5296. - Eesti keele riigieksam, maavalitsuse haridusametnikud korraldavad eksamimaterjalide logistikat ja vaatlejate tegevust....

Nädala eelinfo 17. - 23. aprill

Esmaspäev, 17. aprill   - 11.00 Vara vallavalitsuses haridusteemaline ümarlaud. Annely Võsaste 730 5273 - 11.00 Sotsiaalkindlustusametis maavalitsuse ametnike koostöökohtumine  MDFT terapeutidega. Piret Hallast 730 5293. - Algab PISA 2018 eeltest Eesti koolides -...

Müüa vähimõrrad ja aiakäru. See ei ole nali.

Tartu Maavalitsus müüb maavanema 07.04.2017 korralduse nr 1-1/409 „Riigivara müük" alusel avalikul elektroonilisel enampakkumisel alljärgneva riigivara. Tartu Maakohtu 01.11.2016 otsusega kriminaalasjas nr 1-16-6054 riigi omandisse antud  vähimõrrad, 62 tükki kogumina, müügi...

Nädala eelinfo 10. - 16. aprill

Esmaspäev, 10. aprill   - Tartu Descartes'i koolis poistekooride laulupeo eelproov. Astrid Hallik, 730 5231. - 9.00 Miina Härma Gümnaasiumis ja Hugo Treffneri Gümnaasiumis prantsuse keele rahvusvaheline eksam (DELFscolaire). Kairi Vasemägi 730 5269.   Teisipäev,...

Hajaasustuse programm parandab maaperede elutingimusi

7. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.   Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades...

Nädala eelinfo 3.-9. aprill

Esmaspäev, 3. aprill   - 14.00 Tartu Ärinõuandla SA nõukogu koosolek Tartu Ärinõuandlas (Aparaaditehases). Päevakorras majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine, majandusministeeriumi ettepanek maakondlike arenduskeskuste katusorganisatsiooni moodustamiseks, maakonna...

Nädala eelinfo 27. märts - 2. aprill

Esmaspäev, 27. märts   - 27. märts - 7. aprill Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekohas plaaniline haldusjärelevalve. Luule Kapp 730 5268. - 27. märts - 7. aprill Tartu lasteaias Tähtvere plaaniline haldusjärelevalve. Imbi Sildnik 730 5266. - 12.00 Tartumaa Rajaleidja...

Veekogude jääle mineku piirangud

Tartu maavanema  23.03.2017 korraldusega nr 1-1/358  on keelatud Tartu maakonna avalike ja avalikult kasutatavate veekogude jääle minek B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukitel alates   25. märtsist 2017 kuni jää sulamiseni.      Korraldus jõustub...

Kogukondliku turvalisuse vooru infopäev 7. aprillil

KÜSK viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest 2017. aastal.    Infopäevad toimuvad Pärnus, Tallinnas ja Tartus, kuid osa võtma on oodatud ühendused kõigist maakondadest!   ...

Avatud noortekeskused said projektidele toetust

Tartumaa avatud noortekeskuste projektikomisjon (Riina Sepma, Einike Mölder, Aira Laul, Stiina Kütt, Mariliis Maremäe ja Martin Tikk) külastas ja hindas 22. veebruaril ja 2. märtsil selle vooru taotlusi ning otsustas jagada projektitoetused alljärgnevalt:   ...

Nädala eelinfo 20. - 26. märts

Teisipäev, 21. märts - 10.00 Dorpati Konverentsikeskuses seminar „Kaasav haridus sõnadest tegudeni". Annely Võsaste 730 5273. - 14.00 Tartu Maavalitsuses klassiõpetajate ainesektsiooni aktiivi nõupidamine. Luule Kapp 730 5268.   Kolmapäev, 22. märts   - 15.00...

Võrtsjärve jääle mineku piirangud

Tartu maavanema 16.03.2017 korraldusega nr 1-1/329 on keelatud minna Võrtsjärve Tartu maakonna territooriumile jääva osa jääle B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukitel alates 17. märtsist 2017 kuni jää sulamiseni.     Keeld on kehtestatud inimeste ohutuse tagamiseks ja...

Nädala eelinfo 13.- 19. märts

Esmaspäev, 13. märts   - Vene keele olümpiaadi lõppvoor. Kairi Vasemägi 730 5269. - Emakeele olümpiaadi lõppvoor. Kairi Vasemägi 730 5269.   Teisipäev, 14. märts   - 11.00 Maavanemate ja riigihalduse ministri nõupidamine Pärnus, osaleb Tartu maavanem...

Nädala eelinfo 6. - 12. märts

Esmaspäev, 6. märts   - 10.00 Elva lasteaias Murumuna piirkondlik lasteaiaõpetajate koolitus. Annely Võsaste 730 5273. - 11.00 Põlva koolis koostöökohtumine alaealiste teemal. Piret Hallast 730 5293. - 15.30 Haridus- ja teadusministeeriumis koostöökohtumine regionaalse...

Nädala eelinfo 27. veebruar - 5. märts

Esmaspäev, 27. veebruar   - Tartu maakonna esindus osaleb üleriigilisel huvihariduskonverentsil Kuressaares ning Tartumaa ja Pärnumaa ühisel noorsootöö arenguseminaril. Riina Sepma 730 5264.    Teisipäev, 28. veebruar   - 9.00 Tartumaa Rajaleidja...

Tartu maavanema Reno Laidre kõne Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud vastuvõtul

Austatud daamid ja härrad. Tänan, et võtsite vastu kutse tähistada koos Eesti Vabariigi aastapäeva.    Minu jaoks on see kuues aasta seista maavanemana Tartumaa tublide ja tegusate inimeste ees. Kuus aastat on päris pikk aeg. Ja inimese mõistus on kord selline, et otsib...

Maavanem annab teenetemärgi neljale tartumaalasele

Tartu maavanem Reno Laidre tunnustab teenetemärgiga Tartumaa Kuldne Tammeoks: Eha Jakobson, Unipiha algkooli direktor, haridus- ja kultuurielu edendaja, Ago Kõrgvee, SA Tartu Kiirabi juhatuse esimees, tervishoiu valdkonna edendaja, Lembit Lump, Kodumaja AS juhatuse esimees, majanduselu...

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

KOP 2017 kevadvooru infopäev toimub 15. märtsil algusega kell 11.00 Tartus  Narva mnt 3 SPARK keskuses. Antakse ülevaade kohaliku omaalgatuse programmist ja taotlusvormide täitmisest. Infopäeva viivad läbi  Heili Uuk (Tartu Maavalitsus) ja Kadri Pau (Tartu Ärinõuandla).  ...