Hinnapäring teede ehitamiseks

21.03.16

Kuna iga tee on teisest erinev, siis on ka ehitamiseks vajaminevad tööd erinevad.

 

Hinnapäring peaks sisaldama järgmist:

  1. Eesmärk, millist teed soovitakse saada.  Kirja tuleks panna, millistele sõidukitele on rajatav tee mõeldud (sõiduautod, veoautod, traktorid, veel raskem liiklus). Sellest sõltub teekonstruktsioon.
  2. Kas soovitakse kruusakattega või kõvakattega teed.
    1. kergkattega – pindamine (mitmekordne pindamine?)
    2. asfaltteed – asfaldikihi/kihtide paksused sõltuvad liikluskoormusest. Asfaltsegude mark sõltub kasutusotstarbest (kui soovitakse rulluiskudega sõita, tuleks valida peenema fraktsiooniga segu). Millega teed hooldatakse? Kas kasutatakse talvel lumetõrjeks kloriide jne? Kloriidide kasutamise korral tuleks kasutada graniitkillustiku baasil valmistatud segu.
  3. Täpne asukoht. Seda teades on hinnapakkujal võimalik mõõta ära kaugused karjääridesse, sest tee-ehituse hind sõltub suuresti vajaminevate materjalide (liiv, killustik, asfalt) veomaast.
  4. Mahud. Kui laia ja pikka teed tahetakse?
  5. Info, kellele (isiku nimi) ja mis ajaks hinnapakkumist vaja on.
  6. Suuremate tööde puhul tuleks ära märkida ka seda, kui on erilised soovid maksetingimuste osas.

 

Et kõik sujuks ja ehituse ajal üllatusi ei tekiks, tuleks ehitajal iga objekt kohapeal enne pakkumise tegemist üle vaadata. Tee-ehitus insener oskab kohapeal hinnata, kas eesmärgi saavutamiseks, on tarvis teha veel lisatöid nagu kraavide kaevamine, dreenide/truupide ehitamine või kasutada geotekstiile/võrke.