Kohalike omavalitsuste volikogude valimised 2017

15.09.17
 
Tartu maakonna valimisjuht*
 
Tõnu Vesi
maasekretär
730 5227
515 4830
 
*Valimisi maakonnas korraldab maakonna valimisjuht, kelleks on maasekretär või tema ettepanekul riigi valimisteenistuse juhi määratud isik. Maakonna valimisjuhi ülesanne on korraldada valimised maakonnas, juhendada jaoskonnakomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.